News

A note on FFFS 2013:23. New discount rates for Swedish insurance liabilities

Uträknade exempel per den 2013-11-13 för samtliga swapkurvor. En not kring feltryck och fel i formeln för vissa valutor är bifogad sist i dokumentet.

Ladda ner dokumentet här.